Waarmee kan ik u helpen?

U kunt mij inschakelen voor:

 • formuleren van beleid rond arbeid & gezondheid, arbeidsveiligheid, arbo, leefstijl, vitaliteit en preventie
 • desgewenst versterken logische samenhang met Duurzame inzetbaarheid en Een leven lang leren & ontwikkelen – met gedragsverandering als verbindende schakel
 • uitvoeren, actualiseren en/of moderniseren van uw RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 • versterken samenhang tussen verschillende soorten preventieve arbomaatregelen vanuit de RI&E met aandacht voor beleid, techniek, gedrag en cultuur – dit komt ten goede van de efficiëntie en effectiviteit
 • ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, opleidingen, toolbox-meetings, kantinebijeenkomsten, events, communicatiemiddelen en campagnes
 • toepassing van tools en instrumenten die zijn ontwikkeld door bijvoorbeeld het SER Arboplatform, RIVM en TNO
 • optimaal gebruik maken van branchespecifieke tools en instrumenten, zoals de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus voor uw branche

Wat levert mijn inzet op?

 • structurele aandacht voor veiligheid, gezondheid en werkplezier (behapbaar & betaalbaar)
 • meer input en betrokkenheid van alle stakeholders
 • minder gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim, minder ongevallen, minder persoonlijk leed
 • meer gerichte aandacht voor wetgeving en compliance op een manier die bij u past
 • minder verstoringen en meer productiviteit

Opdrachtgevers in 2021. IKEA, ANWB, Koninklijke Peijnenburg, Total Productivity en Modelec zijn mijn opdrachtgevers tot dusver in 2021. Daarnaast voer ik een opdracht uit voor de Sociaal-Economische Raad. Samen met vijf andere arbo-experts en de contactpersonen bij de SER werk ik aan een Handreiking arbeidsveiligheid. Deze wordt in de loop van dit jaar geplaatst op het SER Arboplatform. Tot slot ben ik werkzaam als gastdocent voor de Minor Arbeid, gezondheid en welzijn van de Hogeschool Rotterdam. Ik ontwikkel onderwijs voor het studiejaar 2021-2022. Vanaf november 2021 voer ik ook onderwijs uit, gelukkig ook weer face-to-face op de Hogeschool.

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

U kunt mij inzetten als adviseur, trainer, coach. Of als gesprekspartner, facilitator, projectmanager.

Reflectie. Wat is de aanleiding? Wat is de noodzaak? Wat is de context? Wat is de vraag achter de vraag?

Inspiratie, visie en strategie. Wat wilt u bereiken? Wat op lange termijn, wat op korte termijn? Wat zijn randvoorwaarden en struikelblokken? Welke kansen ziet u?

Plan en actie. Nadenken over oplossingen, maatregelen, acties en interventies. U kunt grasduinen in mijn zeer uitgebreide apothekerskast. Het gaat om een grote verzameling kant-en-klare oplossingen, maatregelen, acties en interventies. Uiteraard geef ik u advies. Wat zijn de kosten en baten? Wat is effectief? Wat is efficiënt? 

Borging. Hoe kunt u de maatregelen borgen? Hoe kunt u continu verbeteren?

Ik denk met u mee over omgevingsveranderingen (vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne) en duurzame gedragsverandering (vanuit gedragspsychologie, opleidingskunde en communicatie). Het Handboek arbeid & gezondheid geeft houvast. Vanaf 2005 ben ik mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Mijn specialisaties

Gedrag en gedragsverandering. Al vanaf 1980 ben ik actief op het gebied van gedrag en gedragsverandering. In 2000 heeft dat geleid tot mijn HBO-studieboek ‘Gezond bewegen kun je leren’ en het gedragsmodel Balm. Vanaf 2002 heb ik geschreven over gedrag en gedragsverandering in het Vakblad ARBO, het Handboek Ergonomie, het Handboek Fysieke belasting en het Handboek arbeid & gezondheid. 

Communicatie en training. Veel ervaring heb ik opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, opleidingen, toolbox-meetings, kantinebijeenkomsten en events. Ook ben ik vertrouwd met het ontwikkelen van communicatiemiddelen en campagnes. Mijn verzameling zit in mijn omvangrijke apothekerskast. De inhoud deel ik graag met u.

Samenhang en samenwerking. Mijn speerpunt is ontschotting. Met aandacht voor groepsdynamica, hiërarchie en collegiale communicatie. Cruciaal in mijn werk is dat iedereen leert goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd ook aandacht heeft voor zorg voor elkaar. En-en:  iCare voor mijzelf en iCare voor de ander.

Meer rendement behalen?

Meer rendement halen uit uw beleid, maatregelen, acties en interventies? Graag denk ik met u mee.

Profielfoto Marcel Balm

Balans

Met veel plezier woon ik samen met mijn vrouw in Castricum. We genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Om in balans te blijven, ben ik veel in beweging, op het werk en in mijn vrije tijd. Energie krijg ik van zwemmen, tennis, hardlopen, wandelen en fietsen – het liefst buiten in de natuur.

Zelfstandig

Vanaf 2016 werk ik als zelfstandig en onafhankelijk professional.

Van 2002 tot 2016 was ik verbonden aan het commerciële adviesbureau vhp human performance. Als mede-eigenaar vervulde ik diverse rollen, onder andere directeur vhp opleidingen B.V.

Van 1990 tot 2002 was ik in dienst van de docentenopleiding van de Vrije Universiteit (VU). Als docent, trainer en opleidingskundige.

Van 1983 tot 1989 studeerde ik Bewegingswetenschappen aan de VU – richting Bewegingsagogiek. Tegelijkertijd heb ik als oefentherapeut Mensendieck ca. 4000 individuele behandelsessies uitgevoerd (patiëntenbehandeling). Tijdens mijn studie heb ik ook de docentenopleiding gevolgd waar ik in 1990 ben gaan werken en ben ik opgeleid als docent voor het HBO.

Van 1980 tot 1983 heb ik de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck gevolgd. Nog dagelijks pas ik het gedachtegoed van mevrouw Mensendieck toe in de praktijk. Haar gedachtegoed (met veel nadruk op bewustwording en zelfwerkzaamheid) is voor mij het fundament onder mijn werk als adviseur arbeid & gezondheid en adviseur duurzame inzetbaarheid.

Uiteraard blijf ik mij continu ontwikkelen. Als mens en op mijn vakgebied. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde (NVVK) en Human Factors NL (vereniging voor ergonomie). 

Contact

06 40 88 79 47 | mail@marcelbalm.nl 

Hendrik Figeeweg 3F – 2031 BJ Haarlem