Waarmee kan ik u helpen?

Kleine ondernemingen, grotere bedrijven en instellingen kunnen mij inzetten voor het:

 • voldoen aan arbowettelijke eisen (compliance)
 • besparen van kosten door het terugdringen van gezondheidsklachten, ziekteverzuim, ongevallen en negatieve energie
 • versterken van preventie en positiviteit
 • zuinig en zinnig omgaan met tijd, geld en capaciteit
 • versterken van de logische samenhang en interne samenwerking rond arbo en leefstijl
 • uitvoeren, actualiseren of moderniseren van de RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 • versterken van de samenhang tussen maatregelen vanuit de RIE (beleid, techniek, gedrag, cultuur)
 • koppelen van arbo en leefstijl aan duurzame inzetbaarheid

Brancheorganisaties kunnen mij inzetten voor:

 • meedenken over toekomstvisie op domein werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid
 • meedenken over branche-aanpak om organisaties te verleiden om (extra) in beweging te komen
 • actualiseren Arbocatalogus en meedenken over extra inzet Arbocatalogus als communicatiemiddel 

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

In één of meerdere onderdelen van uw proces kunt u mij inzetten als gesprekspartner, kwartiermaker, adviseur, facilitator en trainer. Natuurlijk ga ik vraaggestuurd aan de slag.

Reflectie. Waar staat u? Wat is de aanleiding, wat is de noodzaak om aan de slag te gaan? Wat wilt u bereiken? Waarom? Wat is de doelgroep, wat zijn de werkzaamheden en werkomstandigheden?

Inspiratie, visie en strategie. Wat zijn uw wensen? Welk concreet resultaat heeft u voor ogen? Wat wilt u op lange termijn? Wat op korte termijn? Welke veranderstrategie heeft u momenteel voor ogen? Wat zijn mogelijke struikelblokken en randvoorwaarden?

Uw plan. Aan welke maatregelen en interventies denkt u op dit moment? Welke beproefde recepten? Wat wilt u nieuw ontwikkelen? Wat is effectief? Wat is efficiënt? Nadruk op losse projecten? Een langlopend traject? Wat is het tijdpad? 

Volhouden en continu verbeteren. Wat wilt u volhouden, verankeren, borgen? Hoe hangt dit samen met uw lange termijn visie? Welke maatregelen en interventies zijn nodig? Wat wilt u nog meer? Wat is de volgende stap?

Wat zijn mijn specialisaties?

Samenhang en samenwerking. Op het gebied van arbo en op het snijvlak van arbo en leefstijl, ben ik gespecialiseerd in de logische samenhang tussen de inhoudelijke onderwerpen en samenwerking tussen alle betrokkenen. Speerpunten zijn het verhelderen van de inhoudelijke materie, een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, een efficiënte overlegstructuur, zorgvuldige communicatie en collegialiteit.

Ik faciliteer ontschotting en het goede gesprek, bijvoorbeeld tussen bedrijfsleiding, personeelszaken, preventiemedewerker en medewerkers.

Soms train ik het arboteam, het gezondheidsteam en/of de OR. Cruciaal is dat er ruimte is voor ieders beleving en perspectief en dat iedereen steeds kan wisselen van perspectief.

Ik breng kennis en kunde in op het gebied van:

 • de Arbowet
 • alle spelers op het domein werk en gezondheid, bijvoorbeeld de preventiemedewerker
 • gezondheidszorg
 • veranderkunde
 • opleidingskunde

Gedragsgerichte aanpak. Mijn gehele werkzame leven ben ik actief op het gebied van gedrag en gedragsverandering, eerst in de gezondheidszorg en het gezondheidszorgonderwijs, later op het gebied van arbeidsomstandigheden. Nadat ik in 2016 voor mijzelf ben begonnen, heb ik mij verder gespecialiseerd in de combinatie. Daarbij sla ik een brug tussen werk en privé. Het is mijn overtuiging dat alle organisaties en branches vanuit een gedragsgerichte aanpak meer rendement kunnen halen uit investeringen in arbomaatregelen en leefstijlbeïnvloeding. Interesse? Graag ga ik met u in gesprek.

Profielfoto Marcel Balm

Werk-privé balans

In 1962 ben ik geboren. Samen met mijn vrouw heb ik drie volwassen kinderen. Met hun partners en onze kleinkinderen beleven we veel ontspanning, voldoening en plezier. 

Om gezond en vitaal te blijven (en ook omdat ik het heel erg leuk vind), zwem ik, doe ik aan yoga, hardlopen en tennis. Verder wandel en fiets ik graag, ook tijdens vakanties.

Ik ben geboren en getogen in Haarlem, als nummer 10 van een groot gezin met 11 kinderen. Studeerde in Amsterdam en daar zijn ook mijn kinderen geboren. Nu woon ik in Castricum.

Ondernemen

In 2016 wilde ik een nieuwe koers gaan varen en ben ik gestart als zelfstandig ondernemer. Van 2002 tot 2016 was ik verbonden aan het commerciële adviesbureau vhp human performance. Ik was mede-eigenaar en vervulde diverse rollen, o.a. directeur vhp opleidingen B.V. en senior adviseur duurzame inzetbaarheid. Van 1990 tot 2002 was ik in dienst van de Vrije Universiteit als docent, trainer en opleidingskundig adviseur. 

Contact

BakkeRij – Unit D11
Hendrik Figeeweg 3F
2031 BJ Haarlem

06 40 88 79 47

mail@marcelbalm.nl

LinkedIn