Recente publicaties

  • In januari 2019 is het Handboek arbeid & gezondheid verschenen. Met veel enthousiasme en toewijding heb ik als mede-redacteur en auteur gewerkt aan de 3e druk van deze uitgave. Literatuurverwijzing: Yvonne Heerkens et al. (red). Handboek arbeid & gezondheid, 3e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2019. Het boek is te bestellen via deze link.

  • In maart 2019 vond het NVVK congres ‘2025 – wat ga ik anders doen?’ plaats. Voor de congresbundel heb ik het artikel ‘Hoe aandacht voor arbeidsveiligheid?‘ geschreven. Ik beschrijf hoe een leidend team vanuit een veranderkundige aanpak arbozorg en beïnvloeding van leefstijl op elkaar kan afstemmen, waarbij men ook maatregelen vanuit beleid, techniek, communicatie, gedrag en cultuur integreert.

  • In 2017 heb ik voor het vakblad ARBO het artikel ‘Eerst vonken, dan vinken‘ geschreven. Een gedragsgerichte aanpak wordt vaak gezien als een tweederangs maatregel, wanneer bronaanpak niet mogelijk is. In dit artikel beschrijf ik de voordelen om eerst naar gedrag en cultuur te kijken en pas in tweede instantie naar techniek en beleid.

Eerdere publicaties

Interesse in een oriënterend gesprek? Neem hier contact met mij op