2021

SER Arboplatform. Handreiking arbomaatregelen. Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Publicatie oktober 2021. Geschreven samen met Frank Guldenmund, Jos Bus. Yvonne Heerkens, Koen Langenhuysen en Piet Vessies. Gratis downloaden.

2020

Reeks van drie artikelen gepubliceerd in het vakblad ARBO. Geschreven samen met Rutger Balm.

  • Eerste artikel (mei 2020). Grip op keuzes. Het belang van gezondheidsvaardigheden. In onze dynamische samenleving moeten wij ons goed kunnen aanpassen. Gezondheidsvaardigheden zijn daarbij belangrijk: het vermogen om informatie te verkrijgen, begrijpen, beoordelen en gebruiken bij het nemen van gezonde keuzes. Lees hier het hele artikel …
  • Tweede artikel (juni 2020). Bal in eigen veld. Gezondheidsvaardigheden aanleren. Ontwikkeling van gezondheids- en zelfmanagementvaardigheden vraagt om een professioneel leertraject voor iedereen. Arboprofessionals kunnen dit leertraject samen met HR-professionals vormgeven. Cruciaal daarbij is wel dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Lees hier het hele artikel …
  • Tweede artikel (september 2020). Iedereen in beweging. Leertraject gezondheidsvaardigheden. Hoe lukt het om echt iedereen, in grote én kleine organisaties, te laten werken aan zijn eigen gezondheid en vitaliteit? Dat gaat alleen met een leertraject voor gezondheids- en zelfmanagementvaardigheden. Dat traject is in elke organisatie anders. Maar er zijn wel acht algemene regels. Lees hier het hele artikel …
2019

In januari 2019 is het Handboek arbeid & gezondheid verschenen (3e herziene druk). Met veel enthousiasme heb ik als mede-redacteur en mede-auteur meegewerkt. Literatuurverwijzing: Yvonne Heerkens et al. (red). Handboek arbeid & gezondheid, 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2019. Het boek is te bestellen via deze link.

In maart 2019 is het NVVK congres ‘2025 – wat ga ik anders doen?’ georganiseerd. Voor de congresbundel heb ik het artikel ‘Hoe aandacht voor arbeidsveiligheid?’ geschreven. Ik beschrijf hoe een leidend team vanuit een veranderkundige aanpak arbozorg en beïnvloeding van leefstijl op elkaar kan afstemmen, waarbij men ook maatregelen vanuit beleid, techniek, communicatie, gedrag en cultuur integreert. Artikel lezen? Klik hier.

2017

In 2017 heb ik voor het vakblad ARBO het artikel ‘Eerst vonken, dan vinken’ geschreven. Een gedragsgerichte aanpak wordt vaak gezien als een tweederangs maatregel, wanneer bronaanpak niet mogelijk is. In dit artikel beschrijf ik de voordelen om eerst naar gedrag en cultuur te kijken en pas in tweede instantie naar techniek en beleid. Artikel lezen? Klik hier.

2015

Reductie fysieke belasting door communicatie en training. In: Handboek Fysieke belasting, 7e geheel herziene editie. KJ Peereboom en H Vermeulen, SDU.

Gedragsbeïnvloeding door communicatie en training. In: Handboek Ergonomie/Human Factors 2015. Redactie KJ Peereboom en PAM van Scheijndel. Vakmedianet.

2014

In het vakblad Veiligheid & Preventie. April 2014. Zie: Veilig werken smaakt zoet

2013

In het vakblad Safety. Nummer 4 | 2013 | Zie: Organiseren van aandacht voor Arbeidsveiligheid

2000

M.F.K. Balm. Gezond bewegen kun je leren. Zie Gezond bewegen kun je leren. Lemma (2000). In het boek heb ik een model uitgewerkt dat later op internet is bekend komen te staan als het Gedragsmodel Balm.

Interesse in een oriënterend gesprek? Neem hier contact met mij op