“Ik heb Marcel in 2004 leren kennen tijdens een tiendaagse leergang leidinggeven. Met onze intervisiegroep komen we sindsdien tweemaal per jaar bijeen om bij te praten en om elkaar te coachen. In al die jaren heb ik Marcel leren kennen als een deskundig gesprekspartner. Hij combineert kennis van zaken en duidelijkheid door door te vragen met een luisterend oor. In de zomer van 2018 hebben we samen succesvol ESF-subsidie aangevraagd voor een project rondom duurzame inzetbaarheid.” Rober Dijkhuizen. Eerst werkzaam bij Hosokawa, nu zelfstandig adviseur

“Mede door de kennis en kunde van Marcel is in de Zoetwarenindustrie het VBZ-Vignet Arbeidsveiligheid tot stand gekomen. Marcel heeft mij vooral duidelijk gemaakt dat, naast de wettelijke verplichting om een actuele RI&E te hebben, ook de mens hierin niet vergeten moet worden. Zorg dat veiligheid niet iets van managers wordt, maar van iedereen op de werkvloer.” Floris Wiskie. Daelmans Group.

“Marcel heeft in ons bedrijf op effectieve manier aandacht georganiseerd voor gezond en veilig werken. We zijn ons veel meer bewust geworden van nut en noodzaak en zijn nu veel verder dan waar we stonden. Hij heeft eerst ons kernteam opgeleid dat zich bezig houdt met de menskant van onze strategie 2023, daarna heeft hij een activerende RI&E met ons uitgevoerd. Op een soms confronterende, tegendraadse manier heeft hij het management en het kernteam aan het denken gezet. Tijdens een succesvolle kantinebijeenkomst heeft hij iedereen bij dit onderwerp betrokken. Samen met Willemijn Sevens (HR-professional) en Eric Tabak (arboprofessional) is een breed draagvlak binnen onze organisatie gerealiseerd en zijn “compliance” en medewerker-betrokkenheid succesvol gecombineerd.” Ray Uiterwaal. Mechan Groep.

Interesse in een oriënterend gesprek? Neem hier contact met mij op